phone
Orico EW Care
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

●   รับรถน้อยกว่า 10 ปี
●   รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 200,000 กิโลเมตร
●   คุ้มครอง 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร
●   คุ้มครอง 3 รายการ
●   รับผิดชอบสูงสุดเท่ากับยอดจัดไฟแนนซ์ ณ วันที่ซื้อ
●   ซ่อมศูนย์บริการ
●   แถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

●   รับรถน้อยกว่า 10 ปี
●   รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 200,000 กิโลเมตร
●   คุ้มครอง 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร
●   คุ้มครอง 18 รายการ
●   รับผิดชอบสูงสุดเท่ากับมูลค่าของรถยนต์ ณ วันที่ซื้อ
●   ซ่อมศูนย์บริการ
●   แถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

Orico RSA Service
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
● รับรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีนับจากวันผลิต
● คุ้มครอง 4 ปี 5 ปี หรือ 6ปี
● ครอบคลุมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.