phone
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม
ปันสุข คืนสังคม
Smartsure ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ "เกษตรกรทางภาคใต้" ที่กำลังประสบปัญหา มังคุดล้นตลาด เนื่องจากได้รับผลกระทบ Covid-19
Smartsure จึงขอส่งของขวัญแทนคำขอบคุณ ที่พี่ๆให้การสนับสนุนเสมอมา ทั้งนี้ขอให้พี่ๆและครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากและห่างไกล ปลอดภัยจาก Covid-19
#เราจะสู้ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน