phone
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

Smartsure จับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศอเมริก Blink Charging ซึ่งเป็นครั้งแรกและที่แรกในประเทศไทยที่มีการนำ Portable Charger มาให้บริการลูกค้าเพื่อสนับสนุนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนนท้องถนนของเราในการรองรับรถยนต์ไฟฟ้าโดย Smartsure มุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบ ผ่านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงการสร้างความแตกต่าง เพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต