phone
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 Smartsure ร่วมกับชมรมรถสวยศรีนครินทร์ ร่วมจัดทำข้าวกล่อง ในโครงการข้าวกล่องปันสุข ณ ครัวปันสุข เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนย่านบางนาที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 และศูนย์พักคอยของผู้ป่วยสีเขียว