phone
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

Smartsure กับการเปลี่ยนแปลง logo ครั้งใหม่

การเปลี่ยนแปลงโลโก้ในส่วนของรูปรถยนต์ เนื่องจากก่อนหน้านี้การบริการของ SMARTSURE จะดูแลในส่วนของการบริการรถยนต์เป็นหลักแต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกนำมาสื่อ ในรูปแบบระบบ Ecosystem ของวงการรถยนต์ที่มีบริการครบวงจร โดยจุดสื่อถึง การเป็นศูนย์กลางการรวมของการ บริการต่างๆ ที่มีทั้งความทันสมัยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และมั่นใจได้ด้วยคำว่า “ชัวร์” ที่ถูก นำมาวางคู่กันอย่างลงตัวนั่นเอง

สีองค์กร สีขาว - ความบริสุทธิ์ ที่สะท้อนถึงการบริการอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

สีน้ำเงิน - ความสุขุม รอบคอบที่สะท้อนถึงการทำงานในองค์กรอย่างมีระบบแบบแผน ที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างเป็นที่สุด