phone
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

 

SMARTSURE ได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นำโดย คุณวสวัตติ์ วสุธาสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน